Lage rugpijn

Voor wie?
Het programma lage rugpijn is opgezet voor de mensen met a-specifieke lage rugpijn. Dit zijn rugklachten zonder aanwijsbare specifieke lichamelijke oorzaak. De klachten zijn óf chronisch óf terugkerende klachten. Uit onderzoek blijkt dat een intensieve, tijd-gerelateerde oefentherapie de beste manier is, om mensen met chronische pijnklachten te leren omgaan met hun klachten en zo mogelijk van deze lage rugpijn af te kunnen helpen.

Lage rugpijn in het kort
Intake; vraaggesprek, meetinstrumenten, testen van kracht, lenigheid en conditie.
Opstellen van individueel trainingsprogramma voor 3-6 maanden
Begeleiding bij het uitvoeren van trainingsprogramma en verbeteren in het functioneren
Individuele evaluaties na 3, 6 en 12 maand
Begeleiding bij vervolgtraject bewegen

Doelen lage rugpijn
Omgang met lage rugpijn
Herstel van stoornissen (bv pijn, stijfheid) en beperkingen (bv bukken, tillen)
Terugkeer naar een gewenst niveau van particpiatie (bv huishouden, tuinieren, sporten)
Toepassen van het geleerde en getrainde, in het dagelijks leven
Voorkomen van nieuwe rugklachten

Professionals
De begeleiding in dit lage rugpijn programma wordt verzorgd door fysiotherapeuten en eventuele samenwerking met sportfysiotherapie of viscerale therapie. Zo nodig wordt er overlegt met andere disciplines (huisarts, diëtiste, psycholoog, ergotherapeut).

Rapportage
Verslag van intake; basisniveau en doelstellingen
Tussentijds verslag van de evaluaties
Verslag van outtake; de gemeten vooruitgang
Meetinstrumenten; functionele status bepalen van de patient, in kaart brengen van beperkingen en participatie

Tijdsduur
Na 3-6 maand wordt de begeleiding van de training beëindigd en bent u in staat om zelfstandig of met beperkte begeleiding verder te werken aan het behoud van uw rug en gezondheid.

Kosten
Het programma lage rugpijn kost € 600. Wanneer u een aanvullende ziektekosten verzekering hebt is de kans groot dat het zorgprogramma wordt vergoed. Bij de verzekeraar Menzis worden de kosten vergoed voor verzekerden met ExtraVerzorgd 2 of hoger. Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar of u hiervoor bent verzekerd.

Aanmelding
Het programma lage rugpijn wordt in het sportcentrum Oxygym in Veendam gegeven. Wilt u zich aanmelden voor dit bewegingsprogramma of wilt u meer informatie bel of mail dan naar Medi-Fit fysiotherapie Veendam.