De praktijk

 

Intake
Problemen in het bewegingsapparaat kunnen ontstaan door de (werk-) houding, een verkeerde beweging, als gevolg van een ongeval of ziekte of omdat het lichaam ouder wordt.

In de eerste afspraak worden uw klachten geïnventariseerd. Deze intake bestaat uit een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. Aan de hand hiervan wordt een, specifiek op uw gezondheidsprobleem gericht, behandelprogramma opgesteld en met u besproken.

Een behandeling duurt 25 minuten, daarnaast zijn er op medische indicatie individuele- en groepstrainingen. In een kleine groep of individueel wordt er 30-60 minuten actief geoefend onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Indien u ons zonder verwijzing van een arts bezoekt zal de fysiotherapeut u eerst screenen; middels een gesprek bezien of het probleem waarmee u zich meldt middels fysiotherapie te behandelen is of dat andere hulp noodzakelijk is.

Professionals
De begeleiding van de behandelingen en trainingen worden verzorgd door een fysiotherapeut, sportfysiotherapeut en arbeidsfysiotherapeut. Zo nodig wordt er overlegt met andere disciplines (huisarts, diëtiste, psycholoog, ergotherapeut). Tijdens afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut wordt u behandeld door een waarnemend fysiotherapeut.

Rapportage
Ter afsluiting van de behandeling of bij bijzonderheden wordt er een verslag aan uw huisarts geschreven. Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw gezondheidsprobleem aan anderen dan uw verwijzend arts geven, u heeft altijd recht op inzage.

Algemene informatie
Het afspraakkaartje of een agenda elke behandeling mee te nemen.
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd af gezegd te worden, zodat wij op die tijd een andere cliënt kunnen inplannen.

Kosten
Medi-Fit heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Belangrijk is om uw verzekeringspolis na te lezen, wat betreft het aantal behandelingen dat vergoed wordt door de verzekeraar. Bent u niet voor (voldoende) fysiotherapie verzekerd dan kunt u ook bij ons terecht, klik hier voor de tarieven.