TARIEVEN

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen fysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Op al onze gegevens is het privacyreglement van toepassing.

Indien de praktijk een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar worden de tarieven conform de afspraak in het contract gehanteerd.

In 2020 heeft Medi-Fit Fysiotherapie een contract met de volgende zorgverzekeraars: ONVZ, DSW, ASR, VRZ (ENO, ZZ, Salland), Menzis en Zilveren Kruis. 

Is er sprake van een contract met uw zorgverzekeraar dan declareert de praktijk de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.


Voor verzekerden die geen vergoeding voor fysiotherapie ontvangen (dit is wanneer men zich niet voldoende aanvullend voor fysiotherapie heeft verzekerd) gelden de volgende tarieven:

 • Reguliere zitting fysiotherapie € 35,00

  Screening (zonder verwijzing) € 17,50

  Screening, intake en onderzoek € 52,00

  Intake en onderzoek na screening € 35,00

  Intake en onderzoek na verwijzing € 47,00

  Reguliere zitting kinderfysiotherapie € 49,00

   

 • Indien noodzakelijk en gewenst kan een behandeling bij u thuis plaatsvinden.

  De kosten voor een aan huis behandeling zijn:

  Reguliere zitting fysiotherapie aan huis € 49,00

  Screening (zonder verwijzing) aan huis € 31,50

  Screening, intake en onderzoek aan huis € 67,00

  Intake en onderzoek na screening aan huis € 49,00

 • Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 60,00

  Reguliere zitting kinderfysiotherapie aan huis € 63,00 

   

 • Uitgebreide verslaglegging aan derden € 52,00

  Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 52,00