Oedeemtherapie

Wanneer er sprake is van oedeem kunnen er verschillende klachten ontstaan. Dit zijn onder andere: zwelling, pijn, tintelingen, bewegingsbeperkingen en een zwaar en vermoeid gevoel. Deze klachten kunnen beperkingen geven in dagelijkse activiteiten en ervoor zorgen dat de kwaliteit van leven verminderd. Door middel van oedeemtherapie kunnen klachten worden verlicht of zelfs geheel verdwijnen.

Verwijzing van de arts/ specialist
Voordat u een afspraak met onze oedeemtherapeut maakt, raden we u aan eerst contact op te nemen met uw behandelend arts of specialist voor advies en een eventuele verwijzing. Dit om een onderliggende oorzaak uit te sluiten.

Oedeem
Oedeem is de ophoping van vocht in het lichaam. Oedeem kan zich voordoen op verschillende plaatsen in het lichaam, bijvoorbeeld in een arm of been, maar ook in de buik, borst of het gezicht. Er zijn verschillende vormen van oedeem. Primair en secundair lymfeoedeem , veneus oedeem en lipoedeem. Bij alle vormenkan gesproken worden over een verstoring in het evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht.

Primair lymfeoedeem Primair oedeem is een aangeboren vorm van oedeem. Er kan een defect zitten in de aanleg van de lymfevaten en klieren, waardoor lymfevocht zich ophoopt in het weefsel en er zwelling ontstaat.

Secundair lymfeoedeem Wanneer er een beschadiging isopgetreden aan de lymfevaten en/of klieren na een trauma of operatie of er zijn lymfevaten en/of klieren verwijderd na bijvoorbeeld een borstoperatie, is er sprake van secundair oedeem.

Veneus oedeem Bij deze vorm is er een afwijking in het aderlijkstelsel, waardoor het bloed niet goed terug gepompt wordt en vocht in het weefsel achterblijft.

Lipoedeem
Lipoedeem is een ophoping van vocht en vet. Het is een chronische aandoening, die voornamelijk voorkomt bij vrouwen. Vetweefsel is ongelijkmatig verdeeld over het lichaam, waardoor er vetophopingen te vinden is op de heupen, bovenbenen, onderbenen of de armen. In de meeste gevallen komt het symmetrisch voor. Naast de abnormale vetverdeling is er ook een verminderde afvoer van vocht. In de loop van de tijd kan er ook lymfeoedeem ontstaan. Dit wordt dan lipolymfeoedeem genoemd.

Therapie
Oedeemtherapie is gericht op de behandeling van oedeem. Medi-Fit past oedeemtherapie toe volgens de methode van Vodder. De behandeling bestaat uit manuele lymfedrainage (MLD) en eventueel compressietherapie door bandage,gecombineerd met oefentherapie. Het doel van de behandeling is dat het vochtgehalte in het weefsel afneemt, waardoor klachten verminderen of zelfs verdwijnen.

MLD MLD is een zachte vorm van ritmische massagetechnieken waarbij het lymfestelsel wordt gestimuleerd en vocht wordt verplaatst richting de lymfeklieren.

Bandage
Bandage wordt gebruikt als ondersteuning en verlenging van manuele lymfedrainage. Door de compressie van de bandage en het actief bewegen van het betreffende lichaamsdeel wordt de afvoer van vocht extra gestimuleerd. Tevens voorkomt bandage terugvloeiing van vocht in de pas behandelde weefsels.

Oefentherapie
Naast MLD en bandage is oefentherapie een belangrijk onderdeel. Hieronder vallen oefeningen ter bevordering van drainage en mobiliserende en spierversterkende oefeningen. Deze oefentherapie wordt in eerste instantie onder toezicht van de behandelend therapeut uitgevoerd. De begeleiding wordt afgebouwd, zodat de cliënt uiteindelijk zelfstandig, thuis of in de sportschool, verder kan gaan met de oefeningen.

Andere toepassingen Totale lichaamsprocessen
MLD kan tevens effect hebben op totale lichaamsprocessen. Hierdoor kan het ook toegepast worden bij andere klachten. Onder andere bij: migraine, sinusitis (bijholteontsteking),darmklachten, zwelling na een trauma, een whiplash, frozenshoulder en een tenniselleboog.

Behandelingen
Een behandeling duurt 45 minuten. In de meeste gevallen is in eerste instantie een intensieve behandeling (gemiddeld 3 keer per week) nodig, waarna dit wordt afgebouwd. De duur van de behandelperiode is per persoon verschillend.